B 600

SLOWAKISCHER VERBAND FUR WIND ENERGIE
SLOVAQUE ASSOCIATION POUR L´ENERGIE EOLIENNE

Hobby VE zo zahraničia - mikroturbínky pre „chalupárske“ využite

 

Najlepší pomer cena/výkon v súčasnosti vykazuje pravdepodobne táto nemecká konštrukcia vyrábaná v Číne. Jedná sa o kompletnú a už zhotovenú veternú elektráreň vrátane elektronického regulátora nabíjania olovených akumulátorov. Na požiadanie je možné doobjenať stožiare alebo špecifikovať aj iné voltáže ako 24, 48 a 60 V.

 

B 300 (300 W / 12 V) - 790 Eur

B 600 (600 W / 12 V) - 890 Eur

 

Viac informácií vám poskytne dovozca pre SR, kontakt poskytneme na vyžiadanie.

 

Zároveň Vám doporučujeme zaujímavý článok nášho kolegu Ernest Ježíka, ktorý sa trhu s malými turbínkami venuje mnoho rokov a pútavou formou vysvetľuje riziká a praktiky mnohých obchodníkov:

 

ZÁKAZNÍCI, ŠPEKULANTI, PODVODNÍCI A MALÉ VETERNÉ TURBÍNKY.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVAK WIND ENERGY ASSOCIATION

Textové pole:

B 300

Rôzne hobby VE na webe:

 

SUPERWIND

AES

LANDMARK

WIND-MOBIL

AQUASOLAR

WINDMAX

 

... a tisíce ďalších.

Home - Späť na hlavnú stránku
© Copyright SAVE 2009

ORGANIZÁCIA SAVE

SITUÁCIA NA SLOVENSKU

MIKRO TURBINKA  R140

HOBBY VE ZO ZAHRANIČA

VETERNÉ ELEKTRÁRNE

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

PORADENSTVO

LITERATÚRA

KONTAKT

 

STANTE  SA ČLENOM