SLOWAKISCHER VERBAND FUR WIND ENERGIE
SLOVAQUE ASSOCIATION POUR L´ENERGIE EOLIENNE

Situácia na Slovensku

 

SAVE sa aktívne zúčastňuje na pripomienkovaní tvoriacej sa legislatívy, ktorá môže podporiť či úplne zablokovať rozvoj využívania veternej energie na Slovensku.  Podmienky podpory štátu sú predbežne nastavené na 12 ročnú návratnosť investícií.  SAVE sa zúčastňuje aktivít Platformy za širšie využívanie obnoviteľných zdrojov na Slovensku.  Našim spoločným cieľom je pomôcť vytvoriť čo najpriaznivejšie ale férové podmienky pre všetkých výrobcov elektrickej energie zo všetkých obnoviteľných zdrojov, samozrejme  s dôrazom na veternú energiu.

 

Aktuálny je najmä Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov č. 309/2009 z 19. júna 2009 ktorý nadobudol účinnosť od 1.9.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVAK WIND ENERGY ASSOCIATION

Textové pole:

Na Slovensku je dnes evidovaných žiadostí na pripojenie 5600 MW inštalovaného výkonu, čo je značne nereálne. Toto číslo  zahŕňa aj duplicitné a fiktívne požiadavky, nakoľko rozumne využiteľný potenciál Slovenska sa stále odhaduje na 600-1000 MW inštalovaného výkonu. Pokus investorov zazmluvniť prehnané výkony (väčšie ako môžu využiť) spôsobil, že SEPS momentálne nevydáva  stanoviská (súhlasné či nesúhlasné) o vplyve pripojenia VE do siete. Týmto je momentálne znemožnené dosiahnuť stavebné povolenie. Kritériá na posudzovanie stavby VE sa riadia mnohými platnými zákonmi. Mnohí investori však aj napriek tomuto aktuálnemu faktu pokračujú na prípravách svojich veterných parkov.

 

POZN:: Táto informácia môže rýchlo zastarať, preto majte na zreteli, že náš web sa neaktualizuje denne.

Home - Späť na hlavnú stránku
© Copyright SAVE 2009

Cieľom SAVE je vzájomne zoznámiť ľudí so záujmom o využitie energie vetra, vybudovať spoločnú databázu informácií o veternej energetike a napomôcť rozvoju využívania energie vetra na Slovensku. Členom asociácie sa môže stať každý, kto prejaví záujem o tento odbor. Z členstva nevyplývajú žiadne výhody ani povinnosti. Členovia SAVE príležitostne dostávajú elektronický “občasník” o akciách v odbore, oznamy SAVE a podobné informácie. Dnes sú medzi členmi poprední odborníci z odboru meteorológie, projektovania či ľudia s praxou v zahraničí. SAVE združuje aj záujemcov o veternú energiu 1na hobby využitie a pod. Ak máte záujem alebo viete niečo zaujímavé z tohoto odboru, pridajte sa do našich radov. Možno sa obohatíte Vy alebo pomôžete budovať databázu informácií, ktorá bude slúžiť rozvoju využitia veternej energie u nás na Slovensku.Združenie pre veternú energiu slovenska www.zves.sk Bratislava

ORGANIZÁCIA SAVE

SITUÁCIA NA SLOVENSKU

MIKRO TURBINKA  R140

HOBBY VE V ZAHRANIČI

VETERNÉ ELEKTRÁRNE

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

PORADENSTVO

LITERATÚRA

KONTAKT

 

STANTE  SA ČLENOM