SLOWAKISCHER VERBAND FUR WIND ENERGIE
SLOVAQUE ASSOCIATION POUR L´ENERGIE EOLIENNE

Partnerské organizácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVAK WIND ENERGY ASSOCIATION

Textové pole:

Home - Späť na hlavnú stránku
© Copyright SAVE 2009

ORGANIZÁCIA SAVE

SITUÁCIA NA SLOVENSKU

MIKRO TURBINKA  R140

HOBBY VE V ZAHRANIČI

VETERNÉ ELEKTRÁRNE

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

PORADENSTVO

LITERATÚRA

KONTAKT

 

STANTE  SA ČLENOM

SAVE je členom:

SAVE spolupracuje s ďalšími asociáciami ako napr.:

WWEA - Svetová asociácia pre veternú energiu

AWEA - Americká asociácia pre veternú energiu

EWEA - Európska asociácie pre veternú energiu

BWE - Nemecká asociácia pre veternú energiu

ČSVE - Česká společnost pro věternú energii

EUROSOLAR - Európska asociácia pre obnoviteľné zdroje