SLOWAKISCHER VERBAND FUR WIND ENERGIE
SLOVAQUE ASSOCIATION POUR L´ENERGIE EOLIENNE

Poradenstvo

 

Poradenstvo pre podnikateľské subjekty vykonávajú viaceré súkromné spoločnosti podnikajúce v tomto odbore.

Kontakt na ne môže SAVE poskytnúť na požiadanie.    

 

Poradenstvo býva obvykle zamerané na:

 

· legislatívny servis

· realizáciu merania veternosti a jej vyhodnotenie

· taktickú prípravu postupu a jednaní

· realitnú činnosť

· vypracovanie štúdií a dokumentov potrebných pre dosiahnutie stavebného povolenia

· iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVAK WIND ENERGY ASSOCIATION

Textové pole:

Kde začať?

 

Obvyklé najzákladnejšie kroky sú:

· vytypovanie vlastnej lokality (odhadovaná dobrá veternosť, vhodné majetkové vzťahy, ...)

· financovanie

· poradiť sa s odborníkmi (príprava projektov, merania, poradenstvo pri vybavovaní)

· 12 mesačné presné meranie veternosti

· výber dodávateľov

· detailný ekonomický prepočet a rozhodnutie

· legislatívny rámec (EIA, povolenia, zmluvy...)

· príprava realizačného projektu

· nákup techniky a realizácia stavby

· spustenie do prevádzky

Home - Späť na hlavnú stránku
© Copyright SAVE 2009

ORGANIZÁCIA SAVE

SITUÁCIA NA SLOVENSKU

MIKRO TURBINKA  R140

HOBBY VE V ZAHRANIČI

VETERNÉ ELEKTRÁRNE

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

PORADENSTVO

LITERATÚRA

KONTAKT

 

STANTE  SA ČLENOM