LITERATÚRA

- MALÁ VĚTERNÁ ELEKTRÁRNA – NÁVOD KE STAVBĚ, Uwe Hallenga, Nakladatelství HEL 1998, 62 s. (škicovaný návod na malú VE z automobilového alternátora s drevenou vrtuľou 2,2 m), Knihu si môžete objednať za 89 Sk + balné napr. v kníhkupectve JAGA

- VĚTERNÉ MOTORY A ELEKTRÁRNY, V. Rychetník, J. Janoušek, J. Pavelka, Vydavatelství ČVUT 1997, 199 s. (teoretické základy, regulácia, elektrické rozdielnosti typov generátorov), knihu si môžete kúpiť za 95 Kč napr. v predajni ČVUT Praha, internátny areál Dejvice

- AERODYNAMIKA MODERNÍCH LETECKÝCH MODELÚ, M. Musil, Naše Vojsko 1978, 273 s. - obsahuje súradnice a poláry profilov vhodných pre nízke Reynoldsove čísla – teda aj mikroturbínky pre „chalupárske“ VE, dostupná v knižniciach

- Staršie výskumné práce SHMU a UFA (sú ťažšie dostupné aj v knižniciach):

              KLIMATOLOGICKÉ  A FENOLOGICKÉ POMERY západo/stredo/východo -SLOVENSKÉHO KRAJA - Dr. Š. Petrovič

              VETERNÉ POMERY NA SLOVENSKU - J. Otruba  

              VĚTRNÁ SITUACE NA ÚZEMÍ ČSR - V. Rychetník, I. Sládek 

              VYUŽITIE VETERNEJ ENERGIE V POĹNOHOSPODÁRSTVE - J. Mrva, Š. Cagáň

 

- EUROPEAN WIND ATLAS, Troen

vydaný pre veternú energetiku, detailné merania aj teória - veľmi kvalitne spracované (obsahuje len štáty západnej Európy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVAK WIND ENERGY ASSOCIATION

Textové pole:

KNIHY NAŠICH ČLENOV:

 

VETERNÁ ENERGETIKA, Ing. Peter Štibraný, Polygrafia SAV, 1997, 254 s.

- zásady výberu vhodných lokalít, princípy veterných zariadení a teória, základný ekonomický prepočet, katalóg vybraných elektrární (dnes už zastarlý), veterné údaje vybraných meteorologických staníc zo Slovenska.

- kniha bola vypredaná - môžete si ju objednať u autora za 5 Eur na download (50MB—jpg, členovia zdarma), alebo na CD (+dobierka: poštovné je 2 Euro)

 

 VIETOR A ENERGIA, Ernest Ježík, Renenconsulting, 2000, 63 s.

- história, vietor, veterné turbíny, ekonomika, iné aspekty veternej energie, svet a Slovensko, otázky a odpovede.

- kniha sa distribuuje v tlačenej forme (fotokópia A4) za 6,50 Eur + poštovné - môžete si ju objednať u autora

alebo prevziať „posledné kusy“ na SAVE

Home - Späť na hlavnú stránku
© Copyright SAVE 2009

KNIHY A ČASOPISY VO SVETE:

 

Veľmi hodnotné publikácie vydáva náš partner EWEA

 

VE vo svete dobre mapuje WWEA

 

WINDTECH INERNATIONAL

 

NEW ENERGY

 

WIND ENERGY WEKLY

 

WINDPOWER MONTHLY

ORGANIZÁCIA SAVE

SITUÁCIA NA SLOVENSKU

MIKRO TURBINKA  R140

HOBBY VE V ZAHRANIČI

VETERNÉ ELEKTRÁRNE

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

PORADENSTVO

LITERATÚRA

KONTAKT

 

STANTE  SA ČLENOM