SLOWAKISCHER VERBAND FUR WIND ENERGIE
SLOVAQUE ASSOCIATION POUR L´ENERGIE EOLIENNE

Kontakt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVAK WIND ENERGY ASSOCIATION

Textové pole:

Predseda:

 

Ing. Peter Štibraný

stibrany@naex.sk

 

Podpredseda:

 

Ernest Ježík

renen@mail.t-com.sk

 

Hospodár:

 

Ing. Juraj Suja

jusu@stonline.sk

 

Revízna komisia:

 

RNDr. František Ďurec

frantisek.durec@vzbb.sk

 

Ing. Jozef Keblušek

om4aq@pobox.sk

Home - Späť na hlavnú stránku
© Copyright SAVE 2009

ORGANIZÁCIA SAVE

SITUÁCIA NA SLOVENSKU

MIKRO TURBINKA  R140

HOBBY VE V ZAHRANIČI

VETERNÉ ELEKTRÁRNE

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

PORADENSTVO

LITERATÚRA

KONTAKT

 

STANTE  SA ČLENOM

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRE VETERNÚ ENERGIU

Ing. Peter Štibraný

Podkonice 342                                                             

976 13

e-mail:

tel.:

web:

stibrany@naex.sk

0915 817634

www.save.szm.sk