Slovak Wind Energy Association - 1

SLOVENSKÁ ASSOCIÁCIA PRE VETERNÚ ENERGIU - „SAVE“

SLOWAKISCHER VERBAND FUR WIND ENERGIE
SLOVAQUE ASSOCIATION POUR L´ENERGIE EOLIENNE

 

SAVE je prvá stavovská organizácia zoberajúca sa veternou energiou na Slovensku. Už 10 rokov zastupuje Slovensko na medzinárodnom fóre.

Cieľom SAVE je osveta a podpora rozvoja využívania energie vetra na Slovensku.

 

SAVE združuje a zoznamuje ľudí so záujmom o využitie či odborné bádanie energie vetra. SAVE si vybudovalo databázu informácií o veternej energetike a podmienkach na Slovensku aj reputáciu v zahraničí. Dnes sú medzi členmi poprední odborníci s praxou v odbore doma i v zahraničí, meteorológovia, projektanti, starostovia obcí či jednoducho „fandovia“. SAVE združuje aj záujemcov o veternú energiu na „chalupárske“ či podobné hobby využitie. 

 

SAVE bola založená 22. marca 1999. V roku 2004 zmenila svoju právnu formu na občianske združenie.  Viac na stránkach Staňte sa členom a  „Partnerské organizácie

 

 

 

 

Cieľom SAVE je vzájomne zoznámiť ľudí so záujmom o využitie energie vetra, vybudovať spoločnú databázu informácií o veternej energetike a napomôcť rozvoju využívania energie vetra na Slovensku. Členom asociácie sa môže stať každý, kto prejaví záujem o tento odbor. Z členstva nevyplývajú žiadne výhody ani povinnosti. Členovia SAVE príležitostne dostávajú elektronický “občasník” o akciách v odbore, oznamy SAVE a podobné informácie. Dnes sú medzi členmi poprední odborníci z odboru meteorológie, projektovania či ľudia s praxou v zahraničí. SAVE združuje aj záujemcov o veternú energiu na hobby využitie a pod.   

Ak máte záujem alebo viete niečo zaujímavé z tohoto odboru, pridajte sa do našich radov. Možno sa obohatíte Vy alebo pomôžete budovať databázu informácií, ktorá bude slúžiť rozvoju využitia veternej energie u nás na Slovensku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVAK WIND ENERGY ASSOCIATION

Textové pole:

Aktuality z medzinárodného diania v odbore (anglicky):

 

              WINDPOVER TV  - prvá špecializovaná internetová televízia

              Balíček podpory VE v USA - viac pre členov na vyžiadanie

              Možnosť študovať veternú energetiku v Nórsku 2009/10

              Akcie EWEA v Európe

              Akcie AWEA v USA

 

Aktuality z domáceho diania v odbore:

              zasielame členom mailom

              Portál pre obnoviteľné zdroje -  veterná energia

              Pre poradenstvo viď viac tu.

VEĽTRHY, SEMINÁRE:

 

HANNOVER 2010


© Copyright SAVE 2009

Cieľom SAVE je vzájomne zoznámiť ľudí so záujmom o využitie energie vetra, vybudovať spoločnú databázu informácií o veternej energetike a napomôcť rozvoju využívania energie vetra na Slovensku. Členom asociácie sa môže stať každý, kto prejaví záujem o tento odbor. Z členstva nevyplývajú žiadne výhody ani povinnosti. Členovia SAVE príležitostne dostávajú elektronický “občasník” o akciách v odbore, oznamy SAVE a podobné informácie. Dnes sú medzi členmi poprední odborníci z odboru meteorológie, projektovania či ľudia s praxou v zahraničí. SAVE združuje aj záujemcov o veternú energiu na hobby využitie a pod. Ak máte záujem alebo viete niečo zaujímavé z tohoto odboru, pridajte sa do našich radov. Možno sa obohatíte Vy alebo pomôžete budovať databázu informácií, ktorá bude slúžiť rozvoju využitia veternej energie u nás na Slovensku. Združenie pre veternú energiu slovenska www.zves.sk Bratislava

ORGANIZÁCIA SAVE

SITUÁCIA NA SLOVENSKU

MIKRO TURBINKA  R140

HOBBY VE V ZAHRANIČI

VETERNÉ ELEKTRÁRNE

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

PORADENSTVO

LITERATÚRA

KONTAKT

 

STANTE  SA ČLENOM